Cyflog a Manteision

Manteision astudio am radd mewn Addysg

Mae Sefydliadau Addysg Uwch yn cynnig ystod eang o gyrsiau’n ymwneud ag Addysg a gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd llawer o’u graddedigion yn mynd ymlaen i waith yn y sector addysg (edrychwch yn adran Gyrfaoedd y safle hwn am fwy o fanylion), ond byddant i gyd yn datblygu sgiliau a phriodweddau a fydd yn werthfawr yng ngolwg cyflogwyr yn gyffredinol. Nid oes angen gradd benodol ar gyfer tua 50% o swyddi i raddedigion ac felly mae myfyrwyr Addysg yr un mor gymwys i fynd yn swyddogion gyda’r heddlu, neu reolwyr dan hyfforddiant, â myfyrwyr gydag unrhyw radd arall. I weld pa sgiliau a gewch drwy wneud graddau’n ymwneud ag Addysg, ewch i wefan GO Wales.  (Saeneg yn unig)

 

Mae’r enghreifftiau canlynol wedi eu seilio ar swyddogaethau gwirioneddol myfyrwyr a astudiodd yng Nghymru am raddau’n ymwneud ag addysg. Maent yn cynnwys:

  • Gwaith Ieuenctid a Chymuned
  • Addysg Blynyddoedd Cynnar / Astudiaethau Plentyndod Cynnar  
  • Astudiaethau Addysg  
  • Cymdeithaseg / Cynhwysiad Cymdeithasol
  • Cefnogi Dysgu
  • Hyfforddiant ar gyfer dysgu yn y sector addysg ôl-orfodol (addysg bellach, uwch ac oedolion)  
Bydd angen profiad gwaith ar gyfer y rhan fwyaf o’r swyddi hyn, os nad pob un. Gellir cael hyn drwy leoliadau gwaith yn eich rhaglen radd, neu drwy waith gwirfoddol.  Bydd gwneud y gorau o gyfleoedd profiad gwaith a datblygiad personol yn gwella eich siawns o gael y swydd rydych ei heisiau.
 
Swydd Cyflog Nodweddiadol
 Swyddog Addysg  £20,000 - 25,000
 Cynghorwr Addysg  £20,000 - 25,000
 Cefnogi Dysgu/ Cynorthwywr Dysgu  £12,000 - 14,000 
 Cydlynydd Cefnogi Dysgu  £15,800 - 17,000
 Gweithiwr Chwarae mewn Canolfan i Deuluoedd  £16,500 - 18,500
 Gweithiwr Ieuenctid/Swyddog Datblygu Ieuenctid  £18,000 - 22,000
 Gweithiwr Cymunedol  £22,000 - 30,000
 Darlithydd Addysg Bellach  £17,000 - 23,000
 Gweithiwr Camddefnyddio Cyffuriau/Sylweddau (heb gymhwyster)  £18,000 - 20,000
 Cynorthwywr Therapi Iaith a Lleferydd  £15,500 - 19,000
 Technegydd/Cynorthwywr Therapi Galwedigaethol  £13,500 - 19,000
 Swyddog Cynhwysiad Ysgol  £20,000 - 27,000

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University