Telerau ac Amodau

A fyddech gystal â nodi’r canlynol: 

Defnyddio’r wefan hon
 
Mae Fforwm Recriwtio Addysg ac Ymarfer Dysgu Cymru’n ceisio sicrhau bod y wybodaeth a gyhoeddir ar ei wefan yn gyfoes a chywir. Fodd bynnag, nid yw’r wybodaeth ar y wefan yn cynnwys cyngor cyfreithiol neu broffesiynol ac nid yw Fforwm Recriwtio Addysg ac Ymarfer Dysgu Cymru’n atebol am unrhyw weithrediadau sy’n digwydd oherwydd y defnydd a wneir ohono. 
 
Dolenni allanol
 
Nid yw Fforwm Recriwtio Addysg ac Ymarfer Dysgu Cymru’n gyfrifol am gynnwys unrhyw dudalennau y cyfeirir atynt drwy ddolenni allanol.
 
Hawlfraint
 
Gellir ailgynhyrchu deunydd heb ganiatâd ffurfiol neu gost ar gyfer defnydd personol yn unig.
 
Gweinyddiaeth Gwe
 
Dylid anfon unrhyw ymholiadau am y wefan at Lindsey Vanstone: lindsey.vanstone@newport.ac.uk
 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University