Cysylltiadau

Graduate Prospects i gael gwybodaeth am y proffesiwn a chyngor ar chwilio am swyddi – cynhyrchir gan Gynghorwyr Gyrfaoedd Prifysgol www.prospects.ac.uk 

Mantais (Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg): http://www.colegcymraeg.ac.uk/en/ourwork/mantais/
Llywodraeth Cymru am wybodaeth rlating i Addysg a Sgiliau
CACHE yw sefydliad dyfarnu arbenigol y DU ar gyfer y sectorau gofal plant ac oedolion.

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University