Cwestiynau Aml

Alla i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?
Mae rhai graddau’n ymwneud ag Addysg yn cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg a cheir manylion amdanynt ar wefannau gwahanol brifysgolion. Efallai yr hoffech gael golwg hefyd ar y cyrsiau a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg sydd ar wefan Mantais:  
www.mantais.ac.uk.  Mae Mantais yn hybu manteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae hefyd yn trefnu cyfres o ffeiriau addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar hyd a lled Cymru.  

Mae rhai cyrsiau Addysg yn cynnwys modiwlau i rai sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu ddatblygu eu sgiliau presennol. Mae gallu deall a siarad Cymraeg ar unrhyw lefel yn cryfhau eich rhagolygon gyrfa.
Sut alla i gael hyd i swydd fel cynorthwywr dysgu?
Nid yw cymwysterau academaidd ffurfiol yn angenrheidiol bob amser.  Efallai eich bod yn ofalwr neu’n rhiant profiadol sy’n teimlo bod gennych y sgiliau sydd eu hangen i gryfhau'r profiad dysgu a gaiff plant yn y dosbarth. Mae llawer o golegau yng Nghymru yn cynnig hyfforddiant i gynorthwywyr athrawon ac mae cwblhau cyrsiau felly'n llwyddiannus yn debygol o wella eich cyfle i gael swydd yn y maes.  
Mae swyddi gwag ar gyfer cynorthwywyr dysgu i’w cael ar wefannau Awdurdodau Lleol a gellir cael gwaith llanw drwy gofrestru ag asiantaeth a all gael hyd i swyddi sy'n gweddu orau i chi.  

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University