Digwyddiadau

Bydd cynrychiolwyr o Fforwm Recriwtio Hyfforddiant ac Addysg Athrawon Cymru yn mynychu nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Dewch i wybod mwy am y dewis eang o gyrsiau hyfforddi athrawon ac addysg sydd ar gael trwy Gymru.

Cynadleddau UCAS

Anelir y rhain at fyfyrwyr 16 a 17 oed. Mae’r digwyddiadau’n hanfodol i helpu  ymgeiswyr penderfynu beth a ble i’w astudio o fewn addysg uwch a chynhelir digwyddiadau amrywiol yn ystod y flwyddyn mewn mannu dros Gymru. Bydd ysgolion a cholegau’n trefnu’r ymweliadau fel grwpiau mawr.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau hyn ar gael ar wefan UCAS.

Diwrnodau Agored

 

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University