Sut i Wneud Cais

Israddedig

Ar gyfer cyrsiau amser llawn, fel arfer, rhaid ymgeisio trwy system ymgeisio UCAS ar y we. Os ydych chi yn yr ysgol neu mewn coleg, bydd eich cydlynydd addysg uwch yn eich tywys trwy’r broses ac anfon eich cais yn syth i UCAS ar ôl cwblhau’r geirda. Cewch ymgeisio am hyd at bum cwrs a dilyn eich cais trwy’r camau i gyd. Os ydych wedi gadael yr ysgol neu’r coleg, cewch gofrestru gyda UCAS fel unigolyn; mae safle UCAS yn llawn gwybodaeth ac mae’n werth treulio amser yn dod yn gyfarwydd â’r broses cyn cychwyn eich cais. 
 
Ôl-raddedig

Fel arfer, dylech chi ymgeisio’n uniongyrchol i’r Brifysgol am gyrsiau amser llawn a rhan amser

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University