Ôl-raddedig

Nid oes unrhyw gyllid statudol ar gael ar lefel Ôl-radd (ac eithrio cyrsiau Hyfforddi Athrawon TAR a Gwaith Cymdeithasol), felly bydd rhaid i fyfyrwyr chwilio am ffynonellau eraill o gymorth ariannol.

Benthyciadau Datblygu Gyrfa 

Benthyciad banc yw Benthyciad Datblygiad Proffesiynol a Gyrfa.  Byddwch yn gwneud cytundeb gyda banc, sy’n cymryd rhan yn y cynllun, i fenthyca swm rhwng £300 a £10,000. Yna, unwaith y byddwch wedi gorffen astudio, byddwch yn ei dalu’n ôl yn y ffordd arferol. Am gyngor pellach, neu i archebu pecyn cais, ffoniwch y llinell gymorth ar Rhadffon 0800 585 505 neu ewch i www.direct.gov.uk/cdl

Bwrsariaethau Prifysgol 

Cynigir bwrsariaethau ôl-radd gan wahanol Brifysgolion yng Nghymru ac efallai y bydd yn fuddiol i chi edrych ar wefannau i gael gwybodaeth bellach i weld a ellwch chi gael un.

 
Ymddiriedolaethau ac Elusennau 
 
Gall efrydiaethau a grantiau ymchwil fod ar gael ar gyfer cyrsiau ôl-radd gan y cynghorau ymchwil a ffynonellau elusennol eraill.  Mae cyngor sylweddol i’w gael ar wefan Prospects.
 

TAR (AB) Cynllun Bwrsariaeth Cymru

Cyhoeddir gwybodaeth am y gefnogaeth ariannol ac argaeledd cymhelliannau ariannol ar y dudalen hon cyn gynted ag y bo’r manylion llawn ar gael.

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University