Is-raddedig

Mae yna amrywiaeth o adnoddau cyllid a chefnogaeth ar gael i fyfyrwyr sydd eisiau astudio am radd yn ymwneud ag Addysg. Bydd yr hyn a dderbyniwch yn amrywio yn ôl eich amgylchiadau personol.

Ar gyfer myfyrwyr yn amodal ar y cais a chymhwyster

Cymorth Ariannol Ychwanegol
Ffynonellau posibl eraill yw:  

  • Y Cynllun Bwrsarïau Cenedlaethol
  • Cronfeydd Mynediad a Chaledi
  • Y Lwfans Myfyrwyr Anabl
  • Cymorth Gofal Plant
  • Grant Oedolion Dibynnol

Cwmnïau Cyllid Myfyrwyr
Dylech gysylltu 'ch Cwmni Cyllid Myfyrwyr a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth a chyngor manwi i chi am y broses o wned cais.

Os ydych fel rheol yn byw yng:
Cymru -
www.studentfinancewales.co.uk
Lloegr -
www.studentsupportdirect.co.uk
Gogledd Iwerddon -
www.studentfinanceni.co.uk
Yr Alban - http://www.saas.gov.uk/
Yr UE - www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/student-finance-services-european-team

Am wybodaeth ddefnyddiol iawn gan wefan Gyllid Myfyrwyr Cymru, cliciwch isod: 

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University