Gofynion Eraill

Mae’r rhain yn amrywio ond mae’n debygol y cewch eich gwahodd naill ai i gyfweliad ffurfiol neu eich annog i ddod i gyfarfod â staff a thrafod y cwrs ar ddyddiau ymweld penodedig.
  • Cyfweliad
Mae’r rhain yn amrywio ond mae’n debygol y cewch eich gwahodd naill ai i gyfweliad ffurfiol neu eich annog i ddod i gyfarfod â staff a thrafod y cwrs ar ddyddiau ymweld penodedig.
  • Cymraeg
Bydd angen i rai sydd eisiau astudio drwy’r Gymraeg ddangos bod ganddynt fedrusrwydd ysgrifenedig a llafar yn Gymraeg.  
  • Gwahardd Archwiliadau Gwasanaeth Datgelu (DBS) 
Mae'r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a'r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA) wedi uno i mewn i'r Gwasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS).
 
Am ragor o wybodaeth gweler  http://www.isa-gov.org.uk/ 
 
Sylwer: Nid oes angen i chi wneud cais i gofrestru â’r DBS cyn i chi wneud cais i astudio.  Bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i chi am y drefn, fel rheol yn dilyn cais llwyddiannus.
 
 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University