Ôl-raddedig

Mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar y cwrs a lle dymunwch astudio, ond dyma rai canllawiau cyffredinol:

  • Statws graddedig, gyda dosbarth gradd 2:2 neu uwch fel rheol.
     
  • Os nad oes gennych gradd, efallai y cewch eich derbyn ar sail teilyngdod os oes gennych brofiad perthnasol.
     
  • Fel rheol mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol gael sgôr IELTS o 6.00 neu uwch.  

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University