Is-raddedig

Mae’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar y cwrs a lle dymunwch astudio, ond dyma rai canllawiau cyffredinol:

  • Cyfanswm o 180 – 260 o bwyntiau UCAS ar gyfer astudio ar lefel gradd; yn aml gyda'r angen i gynnwys isafswm o bwyntiau UCAS o fan leiaf un, dau neu dri lefel A.  
     
  • TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg ac, yn ddelfrydol, gradd C mewn Mathemateg
  • Mae cymwysterau cyfwerth yn dderbyniol.  Gall y rhain gynnwys CACHE Lefel 3 neu gwblhau cwrs Mynediad i Addysg Uwch yn llwyddiannus.  
     
  • Gall darpar fyfyrwyr heb gymwysterau academaidd ffurfiol, ond lefelau priodol o sgiliau llythrennedd a rhifedd a phrofiad perthnasol, gael eu derbyn ar sail eu teilyngdod fel unigolion.  
 

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University