Croeso i’r wefan ar gyfer y rhai sydd am wybod mwy am gyrsiau a gyrfaoedd sy'n ymwneud ag addysg. Nid yw’r cyrsiau a’r gyrfaoedd a ddisgrifiwyd ar y tudalennau yma yn arwain at Statws Athro Cymwysedig SAC.

Yma cewch hyd i wybodaeth am gyrsiau Addysgol sy'n cael ei gynnig gan wyth o ddarparwyr addysg oddi fewn y Fforwm Recriwtio Addysg a Hyfforddiant Athrawon yng Nghymru. Mae cyrsiau Addysg hefyd yn cael ei gynnig gan ddarparwyr addysg eraill yng Nghymru.

 Pam Addysg?
> Gorolwg
> Cyflog a Manteision
> Cyfleoedd
 Gyrfaoedd
> Nid mewn Ysgol
> Cefnogi Mewn Ysgol
> Timau Aml-Asiantaeth
> Polisi Addysg
> Cyngor Addysg
 Gofynion Mynediad
> Is-raddedig
> Ôl-raddedig
> Gofynion Eraill
   
Ffioedd a Nawdd
> Is-raddedig
> Ôl-raddedig
Ble Gallaf Astudio?
> Graddau Arloesol
> Lleoliadau Gwaith
> Sut i Wneud Cais
   
Cwrdd â ni
> Digwyddiadau
> Cwestiynau Aml
> Cysylltiadau

 

Glynd?r University Prifysgol De Cymru Prifysgol Metropolitan Caerdydd Open University
Bangor University Swansea Metropolitan University Trinity University College Aberystwyth University